Garantiebeleid (zoals te lezen in de Algemene Voorwaarden punt 10)

Ed & Willem slotenservice, hierna te noemen ‘leverancier’.

10 Garanties

10.1. Op de door leverancier geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.